engels kl

icon-linkedin

Lean-koulutus 3: Lean-muutosohjaaja

 Uutuus: Nyt myös erillinen koulutusryhmä palvelualalle.

Opi interaktiivisessa ja käytännönläheisessä koulutuksessa, miten vetää Lean-parannuksia ja ajattelutavan muutosta organisaatiossasi. Koulutusta järjestetään sekä lähipäivä- että etäkoulutuksena.

Olemme kehittäneet suosittua Lean-muutosohjaaja -koulutustamme edelleen. Yhteenveto uutuuksista:

 1. Uusi oppimistapa: Olemme mullistaneet oppimistavan korvaamalla Lean-koulutuksille tyypilliset manuaaliset, tuotantoon keskittyvät simulaatiot todellisuutta paremmin vastaavalla laajalla virtuaalisella simulaatiolla. Simulaatiomme sopii oppimisympäristöksi erilaisiin työympäristöihin, toimialasta riippumatta.
 2. Koe Lean-projekti jo koulutuksen aikana: Simulaation prosessinparannus on osallistujien yhteinen Lean-projekti. Koulutuksen päätteeksi projekti on valmis ja saat itse koetun, dokumentoidun esimerkin malliksi jatkoon.
 3. Lean-parannuksia myös etätyöskentelynä: Olemme lisänneet koulutukseen menetelmiä, miten voit tehokkaasti vetää Lean-parannuksia myös etätyöskentelynä. Koronan takia etätyöskentely oli ensin pakko, mutta monet etätyömenetelmät tulevat olemaan myös jatkossa hyödyllisiä.
 4. Digitaalinen oppimisympäristö: Kontaktiopetuspäivien tueksi saat laajan koulutusmateriaalin digitaalisessa oppimisympäristössä.

Kuvan alla lisää tietoa koulutuksesta ja aikaisempien osallistujien kokemuksista. 

Koulutustunnelmia aikaisemmista koulutuksistamme:

Lean muutosohjaaja v2

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus sopii henkilöille, jotka haluavat oppia parantamaan toimintatapoja ja yritysprosesseja Lean-ajattelun pohjalta sekä oppia, miten saada aikaan jatkuvan parantamisen ajattelua omassa organisaatiossa. Koulutus sopii kaikille toimialoille. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on valmius vetää Lean-parannusprojekteja omassa organisaatiossaan koulutuksen aikana opitun mallin mukaan sekä ohjata tiimejä jatkuvassa parantamisessa.

Opit koulutuksessa mm.:

 • mitä Lean-ajattelu tarkoittaa
 • käytännön mallin, miten Leanin avulla voi tehostaa prosesseja
 • miten fasilitoida prosessin parannusta, myös etänä
 • miten ohjata Lean-muutosta ja luoda pysyvä Lean-kulttuuri 

Koulutuksen sisältö

5 päivän koulutus kattaa seuraavat aiheet: 

 1. Lean-ajattelu: Leanin 5 perusperiaatetta (arvo, arvoketju, virtaus, imuohjaus ja täydellisyyteen pyrkiminen), joiden avulla toimintaa voi parantaa vaiheittain. Harjoittelemme erilaisia Lean-menetelmiä, joita prosessin parannuksen eri vaiheissa voi käyttää esim. arvovirta-analyysi, hukanmuodot, pullonkaulat, työskentelyn balansointi ja visuaalinen ohjaus. Tekniikoiden avulla osallistujat oppivat, miten Lean-ajattelua voi toteuttaa käytännössä erilaisissa prosesseissa. Koulutus on rakennettu moniosaisen virtuaalisen Lean-simulaation ympärille. Simulaation edetessä koulutuksen aikana osallistujat oppivat lisää työkaluja ja voivat harjoitella niitä heti käytäntöön. 
 2. Lean-fasilitointi: Simulaation aikana harjoittelemme myös erilaisia fasilitointitekniikoita, perehdymme fasilitaattorin rooliin eri tilanteissa, miten motivoidaan tiimiä, miten kommunikoida eri tasoilla ja miten toimia ongelmatilanteissa. Harjoittelemme myös, miten vetää työpajoja virtuaalisessa ympäristössä.
 3. Jatkuvan parantamisen -kulttuurin luominen: Koulutuksen päätteeksi harjoittelemme Lean-muutosjohtajuutta ja visuaalista päivittäisjohtamista. Harjoittelemme mm. miten rakentaa päivittäisohjaamisen tauluja, mitä tarvitaan onnistuneeseen muutokseen, miten toimintoja mitataan ja ohjataan tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten parantamisesta voi tehdä osan jokapäiväistä työtä. Koulutus antaa sinulle valmiudet ohjata tiimejä pysyvään Lean-muutokseen.
 4. Projektivalmennus: Koulutuksen aikana käymme läpi osallistujien omia projekteja ja suunnitelmia, joihin kouluttaja antaa neuvoja ja ideoita. Oma projekti ei ole kuitenkaan välttämätöntä koulutukseen osallistumiseen.

Koulutuspäivien ohjelma:

Päivä 1:

Aamupäivä (9.00-11.30):

 • Avaus ja tilannekatsaus
 • Lean-ajattelu I: Lean-ajattelun perusperiaatteet, Lean-toimintamalli, projektin valinta
  • Leanin perusteet: Mitä, miksi, milloin?
  • Viisivaiheinen Lean-toimintamalli, miten parantaa prosesseja. Malli toimii koko koulutuksen runkona. Koulutuksen aikana opitut menetelmät ja työkalut linkittyvät mallin vaiheisiin.
  • Lean-parannusprojektin määrittäminen, projektin rajaaminen ja Lean-projektisuunnitelma
  • Videoesimerkki prosessin parantamisesta

Lounas
Iltapäivä (12.30-16.00)

 • Simulaatio, osa 1
  • Osallistujat harjoittelevat aamupäivän oppeja käytännössä virtuaalisessa pelissä: Prosessin nykytila, parannusstrategian valinta, parannusprojektin määrittäminen ja mahdolliset ensimmäiset parannukset.
 • Projektiesimerkki: Toimitusaikojen lyhentäminen
  • Käytännön esimerkki, miten tuotteen toimitusaikoja parannettiin 90 % kahdessa viikossa. Samalla asiakas- ja työtyytyväisyys kasvoivat.

Päivä 2:

Aamupäivä (8.30-11.30):

 • Interaktiivinen kertaus
 • Lean-ajattelu II: Prosessin parantaminen
  • Arvovirta-analyysi: Prosessin arvovirran kuvaus ja prosessin hukka-analyysi
  • Jatkuva virta -käsite ja -tekniikat prosessin parantamisessa
  • Miten parantaa prosesseja imuohjauksen avulla 
  • Erilaisia tekniikoita Lean-projektin fasilitointiin

Lounas
Iltapäivä (12.30-16.00)

 • Simulaatio, osa 2
  • Osallistujat jatkavat simulaatiota soveltamalla aamupäivän oppeja käytäntöön: Fasilitointi, prosessianalyysi, syiden määrittäminen ja eliminointi, parannukset ja niiden implementointi, tulosten mittaus ja analysointi.

Päivä 3:

Aamupäivä (8.30-11.30):

 • Interaktiivinen kertaus
 • Lean-ajattelu III: Kaizen ja fasilitointi
  • Kaizen: Mitä se tarkoittaa ja miten saavuttaa tuloksia nopeasti
  • Miten fasilitoida tehokkaasti erilaisissa haastavissa tilanteissa (mm. vastarinnan hallinta, vaikuttamistavat, päätöksen teko, etätyöskentely)

Lounas
Iltapäivä (12.30-16.00)

 • Simulaatio, osa 3:
  • Ensimmäiset parannuskierrokset on tehty ja helpoimmat ratkaisut implementoitu. Tässä osassa osallistujat jatkavat simulaation prosessin parantamista vaativimmilla tekniikoilla.
 • Lean omassa työssä
  • Interaktiivinen sessio, miten soveltaa koulutuksen oppeja omassa työssä
  • Osallistujilla on mahdollisuus halutessaan saada valmennusta heidän omiin projekteihinsa

Päivä 4:

Aamupäivä (8.30-11.30):

 • Interaktiivinen kertaus
 • Lean-ajattelu IV: Jatkuva parantaminen päivittäisjohtamisessa
  • Jatkuvan parantamisen sykli koko organisaatiossa
  • Virhemahdollisuuksien eliminointi
  • Prosessin suorituskyvyn mittaaminen ja seuraaminen
  • Visuaalinen päivittäisjohtaminen, pystypalaverit ja parannustaulut

Lounas
Iltapäivä (12.30-16.00)

 • Simulaatio, osa 4:
  • Simulaation viimeisessä osassa harjoitellaan jatkuvan parantamisen päivittäisjohtamista: Päivittäisohjaamisen suunnittelu ja toteutus niin, että työntekijät voivat parantaa toimintaansa edelleen pienissä askeleissa päivittäin.

Päivä 5:

Aamupäivä (8.30-11.30):

 • Interaktiivinen kertaus
 • Lean-ajattelu V: Miten luoda pysyvä jatkuvan parantamisen Lean-kulttuuri
  • Alustuksen jälkeen teoria käsitellään interaktiivisesti esimerkkien, osallistujien kokemuksien ja harjoituksen avulla:
   • Muutokseen tarvittavat voimat
   • Muutosprosessin vaiheet ja miten toimia eri vaiheissa
   • Organisaation muutosvalmiuden mittaaminen & riittävän tason määrittäminen

Lounas
Iltapäivä (12.30-16.00)

 • Projektien esittely ja projektivalmennus
  • Osallistujien omien projektien / suunnitelmien esittely ja evaluaatio
  • Osallistujilla on mahdollisuus saada palautetta omaan tilanteeseen sekä oppia muilta.
 • Jatkosuunnitelma & Evaluaatio & Sertifikaattien jako

Uniikki koulutustapa Suomessa

Hyödynnämme moderneja opetusmenetelmiä, uusimpia digitaalisia tekniikoita ja uniikkia pelisimulaatiota. Olemme yhdistäneet teorian käytännön esimerkkeihin, ryhmätöihin, keskusteluihin, kertausharjoituksiin ja laajaan simulaatioon. Oppimista tukee myös kattava digitaalinen oppimisympäristö. Koulutuksessa on myös runsaasti aikaa käytännön sovellutuksiin osallistujien omassa ympäristössä.

1. Tee Lean-projekti jo koulutuksen aikana

Olemme kehittäneet uudenlaisen oppimistavan yhdessä kansainvälisen pelitoimittajan kanssa. Korvasimme Lean-koulutuksissa yleisesti käytetyt, suhteellisen lyhyet manuaaliset simulaatiot todellisuutta paremmin vastaavalla laajalla digitaalisella simulaatiolla. Simulaatiossamme osallistujilla on yritys. Jokaiselle osallistujalla on oma roolinsa yrityksessä, jonka prosessia pitää parantaa yhdessä. Pelisimulaation prosessinparannus on osallistujien yhteinen Lean-projekti.

Simulaatio on jaettu useaan kierrokseen. Kierrosten aikana kertyy paljon dataa, jota hyödynnetään prosessin parannuksessa. Jokaisen kierroksen jälkeen tilanne analysoidaan. Tiimin päättämät parannukset implementoidaan heti simulaation prosessiin. Pelisimulaatiota pelataan jokaisena koulutuspäivänä. Simulaatio etenee koulutuksen aikana teorian kanssa samanaikaisesti, jolloin opittuja menetelmiä voidaan harjoitellaan heti konkreettiseen prosessiin.

Koulutuksen päätteeksi pelisimulaation projekti on valmis ja osallistujat saavat siitä jatkoon selkeän, itse koetun esimerkin, joka on dokumentoitu valmiiseen projektipohjaan. Pohjaa voi käyttää myös omissa projekteissa.

Simulaatio on myös hauska tiimiharjoitus, joka mukavasti keventää koulutusta.

Voit lukea lisää menetelmästä: Interaktiivinen simulaatio opetuksen tukena. 

2. Käyttäjäystävällinen koulutusmateriaali

Opetus sisältää kontaktipäivien lisäksi laajan, suomenkielisen koulutusmateriaalin digitaalisessa oppimisympäristössä. Materiaali on jäsennetty koulutuksemme Lean-projektiaskeleiden mukaan. Teoria, mallit, videot, valmiit pohjat, tehtävät, keskustelut jne. on oppimisympäristössä integroitu näihin Lean-askeleihin. 

Oppimisalustan sisältö tukee kontaktiopetetusta, mahdollistaa osaltaan vaihtelevan oppimisen sekä vapauttaa enemmän aikaa harjoitteluun ja syventävään oppimiseen koulutuspäivien aikana. Oppimisalusta helpottaa myös koulutukseen valmistautumista sekä materiaalin käyttöä koulutuksen jälkeen omissa projekteissa.

Voit tutustua oppimisalustaataamme lisää linkissä: Uusi teknologia kontaktiopetuksen tukena.

3. Sertifioitu kouluttaja ja Leanattu koulutus

Kouluttajamme Suomessa on sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt DI Marja Jaatinen. Marjalla on yli 20 vuoden kokemus Leanin ja Lean Six Sigman soveltamisesta kansainvälisistä yhtiöistä suomalaisiin pk-yrityksiin teollisuudessa, eri palvelualoilla ja julkisella sektorilla.

Koulutamme "Leanisti". Koska keskitymme vain oleelliseen, käytämme tehokkaita opetusmenetelmiä, laajaa tukimateriaalia oppimisympäristössä ja kokeneita Master Black Belt -sertifioituja kouluttajia, voimme järjestämme tehokkaita, innostavia ja kompakteja koulutuksia.

4. Räätälöity koulutusryhmä palvelualalle

Jos toimit palvelualan tehtävissä, suosittelemme, että osallistut koulutusryhmään, joka on räätälöity palvelualalle. Olemme valinneet tähän ryhmään spesifisiä esimerkkejä ja harjoituksia palvelualalta. 

Aiemmin koulutukseen osallistuneiden kokemuksia

Voit tutustua aikaisemin koulutukseen osallistuneiden kokemuksiin alla. 

Kannattaa myös katsoa referenssejämme laajemminkin linkissä: Asiakaskokemuksia ja saavutettuja tuloksia.

Kesto, aika ja paikka

Koulutus kestää 5 päivää ja järjestetään kahdessa osassa. Järjestämme koulutusta sekä lähipäiväkoulutuksena että etäkoulutuksena. Oppimisen kannalta suosittelemme olemaan lähipäivinä läsnä paikalla, mutta esteen sattuessa voit osallistua lähipäiviin myös etäyhteydellä.

Seuraavat avoimet koulutukset

Ryhmä K2024, joka on tarkoitettu erityisesti osallistujille, jotka toimivat erilaisissa palvelualan tehtävissä.

 • Osa 1: 06. - 08. maaliskuuta 2024, lähiopetus, Espoo, Leppävaara
 • Osa 2: 08. - 09. huhtikuuta 2024, lähiopetus, Espoo, Leppävaara

Ryhmä S2024, joka sopii kaikille toimialoille: 

 • Osa 1: 13. - 15. marraskuuta 2024, etäopetus
 • Osa 2: 28. - 29. marraskuuta 2024, etäopetus

Jos sinua mietityttää, mikä koulutusmuoto olisi sinulle sopivin, voit tutustua tutkimukseemme asiakaskokemuksista:  Lähipäivä-, verkko- vai hybridikoulutus?

Lisätietoja koulutuspaikasta 

Lähiopetuspäivien koulutuspaikka on hyvien kulkuyhteyksien äärellä, tulet sitten autolla, junalla, linja-autolla tai lentäen. Lähipäivien hintaan sisältyy autoparkki parkkihallissa koulutuspaikan yhteydessä. Lisätietoja koulutuspaikasta ja majoituksesta: Avoin koulutus, koulutuspaikat.

Järjestämme koulutusta myös asiakaskoulutuksena etä- ja lähipäivämuodossa.

Koulutuksen hinta ja koulutusmateriaali

 • Lähipäiväkoulutus (ryhmä K2024): 1.950,- € + alv. / osallistuja.
 • Etäkoulutus (ryhmä S2024): 1.750,- € + alv. / osallistuja.
 • Hinta sisältää koulutuksen lisäksi digitaalisen koulutusmateriaalin, käyttäjälisenssin simulaatioon ja tarjoilut lähipäivinä.
 • Jotta voit pelata simulaatiopeliä ja käyttää koulutusmateriaalia koulutuksen aikana, olisi sinulle oltava kannettava tietokone mukana myös lähipäivinä.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua klikkaamalla alla olevaa "Ilmoittaudu"-painiketta ja täyttämällä tietosi:

 

 

Muut Lean-palvelumme

Järjestämme koulutusta myös yrityksen sisäisinä koulutuksena, jolloin rakennamme koulutuksen mittatilauksena asiakkaan tarpeiden mukaan.

Järjestämme myös muita Lean-koulutuksia. Voit tutustua niihin: Lean-koulutukset, erilaisia vaihtoehtoja.