"Tuulen suuntaan et voi vaikuttaa, mutta kurssin voit valita itse."

LEAN JA SIX SIGMA -koulutukset:

Lean-ajattelu, Lean-johtaminen, Lean Six Sigma Black, Green, Yellow ja Champion Belt...

Järjestämme koulutuksia lähipäivä-, etä- ja hybridikoulutuksina. 

Haluaisitko parantaa asiakastyytyväisyyttä, alentaa kustannustasoa ja samalla parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä pysyvästi? Onko uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen laatu ja nopeus riittämätön organisaatiossasi? Haluatko kehittää taitojasi parannus- ja kehitysprojektien vetäjänä ja hankkia Lean-kokemusta tai Lean 6 Sigma -sertifikaatin? Lukuisat organisaatiot ympäri maailmaa ovat menestyksellisesti soveltaneet Lean-ajattelua, Lean 6 Sigmaa ja Design for 6 Sigmaa samanlaisiin haasteisiin. Yrityksemme, Jaatinen B.V., on ohjannut monia näistä organisaatioista ja kouluttanut heidän henkilöstöään uusien suorituskyvyn tasojen ja pysyvän muutoksen saavuttamiseen. 

Tarjoamme Lean-koulutuksia,  Lean Six Sigma -koulutuksia ja -konsultointipalveluja myös Suomessa, suomeksi ja suomenkielistä koulutusmateriaalia käyttäen. Palvelumme sopivat eri tarpeisiin yksittäisistä koulutuksista, parannusprojekteista ja työpajoista aina Leanin ja Lean 6 Sigman jalkauttamiseen kansainvälisten yritysten koko organisaatiossa. Järjestämme mm. seuraavia koulutuksia avoimina (koulutuspaikka: Helsinki, Espoo, hybridi- ja etämuoto), sekä yrityksille räätälöityinä koulutuksina:

  1. Lean-koulutukset: Lean-maistiaiset, Lean-Ajattelu, Lean Kaizen -fasilitaattori, Lean-muutosohjaaja. Lue lisää...
  2. Johdon Lean-koulutukset: Lean-johtaminen, Jatkuvan parantamisen johtaminen. Lue lisää...
  3. Lean Six Sigma -koulutukset: Black Belt; Master Black Belt; Green Belt; Green Belt to Black Belt; Yellow Belt. Lue lisää...

Huom. Lean Six Sigma -koulutus: Ainoana Suomessa sertifiointiin johtava Black Belt -koulutus tehokkaasti 13 päivässä ja Green Belteille BB-sertifiointiin johtava Green Belt to Black Belt -koulutus 5 päivässä.

Koulutuksen jälkeen Green, Black ja Master Black Beltit voivat hankkia meiltä myös sertifikaatin. Konsulttimme ovat kaikki kansainvälisesti kokeneita ja sertifioituja Lean Six Sigma Master Black Belttejä.

Valitse itsellesi sopivin koulutusmuoto verkkokoulutus, lähipäivä tai niiden yhdistelmä, ns. hybridikoulutus. Voit tutustua tutkimukseemme, miten asiakkaamme ovat kokeneet eri koulutusmuodot: Mikä toimii parhaiten, lähi-, etäkoulutus vai niiden yhdistelmä?

Lean ja Lean Six Sigma -palvelumme

Jaatinen Lean 6 Sigma Consulting

Jaatinen B.V. on hollantilainen Lean ja Lean Six Sigma -koulutus ja -konsulttipalveluja tarjoava osakeyhtiö. Ohjaamme yrityksiä pysyvään parannukseen Lean-ajattelun, Lean Six Sigman, Lean-johtamisen ja erilaisten käyttäytymistekniikoiden avulla. Koulutamme ja ohjaamme työntekijöitä kaikilla organisaatiotasoilla. Opitun välitön soveltaminen käytäntöön kuuluu olennaisena osana lähestymistapaamme, sekä saavutettujen tulosten mittaaminen ja jatkuvan parantamisen hallitseminen. Tavoitteemme on, että asiakkaamme oppivat mahdollisimman nopeasti soveltamaan opittua tulostensa saavuttamiseksi itsenäisesti, ilman ulkopuolista apua. Tarjoamme palveluja suomeksi, englanniksi ja hollanniksi. Lue lisää yhtiöstämme...

 

Marja Jaatinen Lean Six Sigma Master Black BeltYhtiön vetäjänä toimii yhtiön perustaja DI Marja Jaatinen, sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt. Hänellä on yli 20 vuoden kansainvälinen kokemus Lean Six Sigmasta Master Black Beltin roolissa sekä 10 vuotta General Electricin palveluksessa. Marja on soveltanut GE:llä saamaansa kokemusta menestyksekkäästi sadoissa Lean Six Sigma -projekteissa teollisuudessa, palvelualoilla, terveydenhuollossa ja valtion hallinnossa. Marjan kokemus kattaa Lean Six Sigman soveltamisen yksittäisistä Lean-projekteista pienissä yrityksissä aina maailmanlaajuisiin Lean Six Sigman ja Design for Six Sigman lanseerauksiin ja hän on kouluttanut ja ohjannut satoja työntekijöitä ylimmästä johdosta työntekijöihin. 

Lue Marjan kokemuksia Leanistä ja Six Sigmasta Blogista.

Lean, Six Sigma ja DFSS

Lean Six Sigma on yritysprosessien parannusmenetelmä, jonka avulla organisaatio voi parantaa prosessejaan systemaattisesti, objektiivisesti ja tehokkaasti. Tuloksena on organisaatio, jossa yrityksen tulokset sekä asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyys paranevat prosesseja tehostamalla. Lean 6 Sigma on vuosien aikana todistettavasti osoittanut tehokkuutensa prosessien parantamiskeinona.

Yhdistämme Lean ja 6 Sigma -menetelmät standardiin Lean Six Sigma -projektin hallintametodiikkaan, ns. DMAIC. Koulutuksemme sisältävät myös paljon muutoksen hallintaan liittyviä menetelmiä, ns. "Soft Skills". Lisätietoja Lean Six Sigma koulutuksistamme löydät: Lean-koulutuksemme.

Johdolla on Lean 6 Sigmassa tärkeä rooli. Onnistuneelle muutokselle on tyypillistä mm. tehokas strategian jalkauttaminen ja operatiivinen johtminen konkreettisesti mitattavilla tavoitteilla kaikilla organisaatiotasoilla. Tärkeää on myös tavoitteiden seuraaminen ja koko organisaation aktiivinen sitoutuminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi kaikissa muutosprosessin vaiheissa. Lisätietoja Johdon Lean Six Sigma koulutuksistamme löydät: Johdon koulutuksemme

Design for Six Sigma (DFSS) uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen 

Design for Six Sigma (DFSS) on suunnittelumetodiikka uusien prosessien, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. DFSS soveltuu tilanteisiin, joissa luodaan jotain täysin uutta tai olemassa olevaa prosessia / tuotetta ei voi tai ei kannata enää parantaa lisää. Lue lisää DFSS koulutuksistamme: DFSS Black Belt -koulutus ja DFSS Yellow Belt -koulutus. Jos haluat apua DFSS:n solveltamisessa organisaatiossasi, ota meihin yhteyttä.

 

Esimerkkejä Lean Six Sigmalla saavutetuista tuloksistamme

  • Leanin jalkauttaminen: Koko organisaation kattava Leanin jalkauttaminen palvelualan-organisaatiossa. Neljässä vuodessa koko organisaation kaikkien palvelujen läpimenoajat lyhenivät 90 %.
  • Lean (Kaizen) -fasilitointi: Palveluorganisaatiossa palvelujen läpimenoajat lyhenivät kuukaudessa 90 %, samalla työtyytyväisyys parani 30 %.
  • Lean Six Sigman jalkauttaminen: Lean Six Sigman jalkauttaminen telealan yrityksessä (30 000 työntekijää) kahdessa vuodessa.
  • Design for Six Sigman jalkauttaminen: Globaali teollisuusyritys, joka oli käyttänyt Lean Six Sigmaa jo vuosia ja halusi parantaa toimintaansa edelleen lanseeraamalla Design for Six Sigman (DFSS). Organisaation Euroopan yksiköiden (Suomi, Italia, Ranska, Saksa ja Alankomaat) DFSS-koulutus ja -ohjaus.

Lue lisää projekteistamme, asiakas arvosteluista ja koulutuksiimme osallistuneiden harjoitusprojekteista: Lue lisää referensseistämme

 

Ota yhteyttä

Et täyttänyt nimeä.

Et täyttänyt pätevää sähköpostiosoitetta.

Et täyttänyt pätevää puhelinnumeroa.

Et kirjoittanut viestiä viestikenttään.

Hyväksy peruutusehdot ennen ilmoittautumista.