engels kl

icon-linkedin

Lean Six Sigma -konsulttipalvelut

Lean Six Sigma -projektin valinta, -projektin ohjaus ja Lean parannuskartoitus

Lean Six Sigma -koulutuksien lisäksi tarjoamme organisaatioille erilaisia konsulttipalveluja Lean Six Sigman soveltamisessa organisaatiossa. Laajaan kokemukseemme perustuvat palvelumme sopivat eri tarpeisiin Lean Six Sigman soveltamisesta yksittäisissä parannusprojekteissa aina Lean Six Sigman ja Design for Six Sigman lanseeraamiseen kansainvälisten yritysten koko organisaatiossa.

Lähestymistapaamme kuuluu, että teemme muutokset yhdessä johdon ja työntekijöiden kanssa pelkkien neuvojen ja raporttien sijaan. Saavutetut tulokset ovat mitattavissa ja organisaatio oppii käytännössä, miten tuloksissa pysytään ja miten niitä parannetaan edelleen. Tavoitteemme on, että organisaatio on mahdollisimman pian "self-supporting" Lean Six Sigman soveltamisessa.

Esimerkkejä tarjoamistamme konsulttipalveluista:

1. Lean Six Sigma -projektin valinta

Parannusprojektin oikea valinta on yksi tärkeimmistä menestystekijöistä, etenkin aloittelevassa Lean Six Sigma -organisaatiossa. Hyvien Lean 6 Sigma -projektien olisi täytettävä mm. seuraavat kriteerit:

  1. Asiakastavoitteet ovat tiedossa ja mitattavissa
  2. Projekti on liiketoimintatavoitteiden kanssa samassa linjassa
  3. Parannettava prosessi on jo täydessä toiminnassa
  4. Prosessin volyymi on riittävä (useita taphtumia viikossa), jotta dataa voi kerätä suhteellisen nopeasti.
  5. Projektin rajat ovat selvät ja riittävän rajalliset
  6. Ongelman ratkaisu ei ole ennalta tiedossa
  7. Ongelman oletetaan olevan ratkaistavissa korkeintaan 9:ssä kuukaudessa
  8. Projektissa on riittävästi resursseja sekä johdon tuki
  9. Parannettava organisaatio on riittävän stabiili

Autamme tarvittaessa projektien valinnassa. Riippuen asiakkaan tarpeista ja toiveista, voimme esimerkiksi yhdistää projektien valinnan johdon koulutuksen yhteyteen.

2. Lean Six Sigma -projektien ohjaus koulutuksen ohessa

Kokeneen Lean Six Sigma -spesialistin (Master Black Beltin) ohjaus ja valmennus, koulutuksen aikana ja sen jälkeen, auttaa Green ja Black Belttejä sekä johtoa (Lean Six Sigma Champion) soveltamaan koulutuksissa opittuja asioita omassa tilanteessaan. Coaching keskittyy oikeiden tekniikoiden ja lähestymistapojen valintaan ja osallistujien mahdollisten "sokeiden kohtien" hahmottamiseen ja käsittelyyn. Esimerkiksi projektin vetäjä (Black Belt tai Green Belt) tarvitsee yleensä ohjausta kahden ensimmäisen projektin aikana keskimäärin tunnin viikossa. Coaching parantaa projektien tuloksia ja nopeuttaa projektien läpimenoa n. 30-50 %.

3. Lean parannuskartoitus (Lean Scan)

Organisaation tilanteen, tavoitteiden ja parannuspotentiaalin kartoittaminen muutamassa päivässä Lean Six Sigma Scanin avulla auttaa organisaatioita näkemään tämänhetkisen tilanteen ja parannusmahdollisuudet. Lean scan -analyysin perusteella voimme yhdessä arvioida, mikä lähestymistapa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä tuottaa parhaimman tuloksen.

Mikäli olet kiinnostunut palveluistamme ja haluat tietää lisää tai pyytää tarjouksen, ota yhteyttä meihin: