engels kl

icon-linkedin

0
0
0
s2smodern

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus ja -sertifiointi

Järjestämme etä-, lähipäivä- ja hybridikoulutuksia. Lähipäivien koulutuspaikat: Helsinki ja Espoo.

Haluatko parantaa komplekseja yritysprosesseja tehokkaasti ja saada valmiudet hallita vaativia Lean Six Sigma projekteja? Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksemme kattaa laajasti Lean Six Sigma -menetelmiä ja valmentaa osallistujat LSS Black Belt -pätevyyteen ja -sertifiointiin ISO 18404 standardin mukaisesti. Järjestämme koulutuksen ainoana Suomessa kansainvälisen käytännön mukaisesti tehokkaasti 13 päivässä. Kouluttajana on kokenut, sertifioitu Master Black Belt (General Electric, US), joka kouluttaa myös Suomessa suomeksi. Koulutuksen ohessa kouluttaja ohjaa osallistujia myös sertifioinnin saavuttamisessa. Lähipäivien koulutuspaikat: Helsinki (keskusta) ja Espoo (Leppävaara).

Tutustu kuvan alla koulutuksen sisältöön, Suomessa uniikkiin opetusmenetelmään, asiakkaiden kokemuksiin, koulutuskalenteriin ja ilmoittautumiseen.

Kuvakooste aikaisemmista koulutuksistamme:

Black Belt 2

Mitä Lean Six Black Belt -koulutus tarjoaa?

 • Hallitset Lean Six Sigman työvälineet ja menetelmät, jotka mahdollistavat toimimisen Black Belttinä vaativissa parannusprojekteissa.
 • Olet saanut ensimmäisen projektisi päätökseen tai pystyt päättämään projektin ennakoitavissa olevassa aikataulussa.
 • Osaat identifioida ja määrittää uusia parannusprojekteja organisaatiossa.
 • Sinulla on mahdollisuus hyväksyttää projektityösi ja ja saada sertifioidun Master Black Beltin hyväksymän, ISO 18404 sisältöön pohjautuvan, Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatin. 
 • Voit myös liittyä koulutuksiin osallistuneiden ilmaiseen vertaistukiryhmään Webinaareissa, joissa käymme läpi projektiesimerkkejä ja keskustelemme ajankohtaisista teemoista. Lue lisää Webinaarista...

Kenelle koulutus soveltuu?

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus soveltuu projektien vetäjille, jotka parantavat komplekseja yritysprosesseja ja haluavat oppia uusia, tehokkaita menetelmiä huomattavien parannusten (50-90 %) aikaansaamiseksi lyhyessä ajassa. Koulutuksemme on hyvä valinta, jos etsit koulutusta, jossa Lean, Six Sigma ja Muutoksen hallinta on yhdistetty tehokkaaksi koulutuspaketiksi. Opit koulutuksessa valmiudet, jotka tuottavat mitattavia tuloksia yrityksessä. 

Jos haluat vielä lisätietoja, onko Black Belt -koulutus sinulle sopiva koulutus, ota meihin yhteyttä viestin lopussa olevasta linkistä tai lue lisää eri Six Sigma Belttien rooleista klikkaamalla Blogiin: ”Lean Six Sigma Belt tasot: Mikä taso on tarpeen?”

Koulutuksen sisältö ja Black Belt -sertifikaatti

Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksessa opit ymmärtämään Lean Six Sigma -filosofian ja saat valmiudet soveltaa Lean 6 Sigmaa vaativien prosessinparannusprojektien onnistuneeseen läpiviemiseen. Koulutuksessa Lean ja Six Sigma on integroitu yhdeksi, joustavaksi lähestymistavaksi. Lisäksi opit runsaasti muutoksen hallintaan liittyviä menetelmiä (ns. "Soft Skills"). Koulutukseen sisältyy myös mahdollisuus Black Belt -sertifiointiin.

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksen sisältö perustuu ISO 18404 normiin, joka määrittää Black Beltin valmiudet Leanin ja Six Sigman toteuttamisessa. Koulutus kattaa Black Belt -tasoisesti mm. seuraavat aiheet (klikkaa välilehtiä yksityiskohtaisempaan sisältöön):

 

Johdanto

 • Milloin, miksi ja miten käyttää Lean Six Sigmaa:
  • Johdanto Leanin ja Six Sigman tehokkaaseen hyödyntämiseen erityyppisissä projekteissa ja erilaisissa organisaatioissa.
 • Projektin hallinta: 12 askeleen DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).

 

Define

Define-vaiheessa valitaan ja rajataan Parannusprojekti erilaisien työkalujen avulla:

 • Asiakkaan ääni 
  • "Voice of the Customer" -VOC
  • "Critical to Quality" - CTQ
  • Proaktiivinen asiakastoiveiden määritys
  • CTQ-puu
  • KANO-malli
  • "Quality Function Deployment" – QFD
 • Projektisopimus
 • Riskimatriisi

 

Measure

Measure-vaiheessa projektin tavoite operationalisoidaan ja testataan mittausten luotettavuus mm. seuraavien menetelmien avulla:

 • Prosessin kuvaus (SIPOC)
 • Operationaalinen mittausyksikön määrittäminen
 • Mittausjärjestelmän analysointi (GR&R, Kappa)
 • Riittävän näytekoon määrittäminen erilaisissa tilanteissa

 

Analyze

Analyze-vaiheessa mitataan prosessin suorituskyky:

 • Erilaisia graafisia analyysimenetelmiä
 • Prosessin kyvykkyysanalyysit eri datatyypeille
 • Prosessin ohjauskortit eri datatyypeille
 • Normaalisuustesti
 • Prosessin hukan muodot
 • Juurisyyanalyysi prosessin parantamiseksi arvovirtakuvauksen ja hypoteesitestauksen avulla

 

Improve

Improve-vaiheessa kehitetään ja testataan optimaalinen ratkaisu juurisyiden eliminointiin statistisilla analyysimenetelmillä ja Lean-ratkaisumenetelmillä:

 • Hypoteesitestejä laajasti eri tilanteisiin
 • Erilaisia regressioanalyysejä
 • Uusia työvälineitä tilanteisin, joissa dataa on paljon ja/tai se on osittain puutteellista
 • Monimuuttujakokeet (Factorial, Conjoint ja Response Surface Design of Experiments)
 • Lean menetelmiä: mm Push/Pull -prosessit, 5S, Kanban, Poka-Yoke, Kaizen, SMED, Jidoka, Andon, Tahdistin ja Heijunka
 • Erilaisia menetelmiä ratkaisujen priorisointiin
 • Ratkaisun validointi

 

Control

Control-vaiheessa ratkaisut jalkautetaan niin, että tulokset implementoidaan pysyvästi ja samalla luodaan jatkuvan parantamisen kulttuuri.

Käytämme mm. seuraavia menetelmiä:

 • Standardisoidut työohjeet
 • Kriittiset suoritusindikaattorit
 • Työn visuaalinen ohjaus
 • Toiminnan tarkkailu
 • Out of Control Action Plan (OCAP)
 • Lean-päivittäisjohtaminen ja datalla johtaminen
 • Jatkuvan parantamisen kulttuurin sykli

 

Muutoksen hallinta

Muutoksen hallinta kuuluu koulutuksissamme oleellisena osana kaikkiin DMAIC-vaiheisiin:

 • Projektikarikkojen tunnistaminen ja estäminen Lean 6 Sigma -johtamismallin avulla
 • Black Beltin rooli ryhmän muodostuksen eri vaiheissa
 • Ryhmänjäsenien eri roolit ja niiden tehokas hyödyntäminen
 • Sidosryhmäanalyysi
 • Kommunikoinnin eri tasojen käyttö
 • Vastarinnan hallinta erilaisilla vaikuttamistavoilla
 • Rakentavan palautteen antaminen
 • Fasilitointi DMAIC-projektissa

Koulutus jakautuu eri koulutusosiin useamman kuukauden aikajaksolla. Jotta koulutuksesta saisi mahdollisimman paljon irti, suosittelemme että osallistujilla on oma parannusprojekti kurssin aikana. Koulutusjaksojen välillä on tarkoitus soveltaa opittua heti käytäntöön projekteissa, jotka etenevät koulutuksen teorian kanssa samaan tahtiin. Omia projekteja käytetään myös koulutuksen aikana harjoituksissa ja interventioissa. Blogissamme on vinkkejä projektin valintaan: Neuvoja projektin valinnassa

Black Belt -sertifiointi

Koulutuksen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus sertifioitua hyväksyttämällä projektityö. Vaatimukset läpäisseet saavat arvostetun Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatin. Sertifiointi sisältyy koulutuksen hintaan.

Uniikki koulutustapa Suomessa

Hyödynnämme Black Belt -koulutuksessa moderneja opetusmenetelmiä, uusimpia digitaalisia tekniikoita ja uniikkia pelisimulaatiota. Panostamme erityisesti koulutuksen vaihtelevuuteen, interaktiivisuuteen ja erilaisiin opetusmenetelmiin, jotta oppimiskokemus olisi mukava, tehokas ja erilaiset oppimistavat huomioiva. Teoria on yhdistetty käytännön esimerkkeihin, ryhmätöihin, keskusteluihin, simulaatioihin ja kertausharjoituksiin. Oppimista tukee kattava digitaalinen oppimisympäristö. Koulutuksessa on runsaasti aikaa myös käytännön sovellutuksiin osallistujien omassa tai vastaavanlaisessa ympäristössä.

1. Tee Lean Six Sigma -projekti jo koulutuksessa

Olemme kehittäneet, yhteistyössä kansainvälisen pelitoimittajan kanssa, uudenlaisen oppimistavan Black Belt -koulutuksissa korvaamalla yleisesti käytetyt manuaaliset simulaatiot todellisuutta paremmin vastaavalla digitaalisella simulaatiolla.

Pelisimulaatiossa osallistujilla on yritys, jonka prosessia pitää parantaa yhdessä. Pelisimulaatio etenee koulutuksen aikana teorian kanssa samanaikaisesti, jolloin opittuja menetelmiä voidaan harjoitella käytännössä. Simulaatio tuottaa myös dataa reaaliajassa. Osallistujat oppivat analysoimaan dataa sekä miettimään, miten parantaa prosessia vähälläkin datalla tai jos dataa on liikaa. 

Simulaatiota pelataan lähes joka koulutuspäivä. Se on samalla hauska tiimiharjoitus, joka mukavasti keventää koulutusta. Koulutuksen päätteeksi simulaation projekti on valmis ja saat siitä hyvän, itse koetun esimerkin jatkoon. Voit lukea lisää simulaatiosta blogissa: Interaktiivinen verkkosimulaatio.

2. Sertifioitu Master Black Belt kouluttajana

Kouluttajamme Suomessa on sertifioitu  Master Black Belt DI Marja Jaatinen. Marjalla on yli 20 vuoden kokemus Lean Six Sigma soveltamisesta kansainvälisistä yhtiöistä suomalaisiin pk-yrityksiin teollisuudessa, julkisella sektorilla ja eri palvelualoilla. 

3. Käyttäjäystävällinen koulutusmateriaali

Osallistujilla on käytössä digitaalinen oppimisympäristö. Opetus sisältää kontaktipäivien lisäksi laajan suomenkielisen koulutusmateriaalin digitaalisessa oppimisympäristössä (oppimisalusta). Koulutuksen teoria, mallit, valmiit pohjat, videot, tehtävät, keskustelut jne. on integroitu oppimisympäristössä koulutuksemme 12 askeleen DMAIC-projektirakenteeseen. Oppimisalustan monipuolinen sisältö tukee kontaktiopetetusta, mahdollistaa osaltaan vaihtelevan oppimisen eri lähestymistavoilla sekä vapauttaa aikaa lisäharjoitteluun ja syventävään oppimiseen koulutuspäivien aikana. Oppimisalusta helpottaa myös koulutukseen valmistautumista ja kertaamista koulutuksen jälkeen. Lue lisää oppimisalustastamme: Uusi teknologia kontaktiopetuksen tukena.

Koulutuksen aikana käytetään Minitab–tietokoneohjelmaa. Ohjelma on myös koulutuksen jälkeen olennainen apuväline Lean Six Sigma -projekteissa. Osallistujilla tulee olla mukana oma kannettava tietokone ja hankkia koneelle Minitab-ohjelma. Voit hankkia yksittäisen Minitab-lisenssin tai aloittaa 30 päivän ilmaisella koelisenssillä hankkimalla lisenssin linkistä: Minitab.com. Jos haluat hankkia lisenssin muutamaksi kuukaudeksi vain koulutuksen ajaksi, ota meihin yhteyttä edullisista vaihtoehdoista. Neuvomme mielellämme myös muissa ohjelman hankintaa liittyvissä kysymyksissä.

4. Koulutuksen toteutustapa Lean-oppien mukaan

Koulutamme ”Leanisti”. Koska keskitymme vain oleelliseen, käytämme tehokkaita opetusmenetelmiä, laajaa tukimateriaalia oppimisympäristössä ja kokeneita Master Black Belt -sertifioituja kouluttajia, voimme järjestää Black Belt -koulutuksen ainoana Suomessa tehokkaasti 13 päivässä.

Aiemmin koulutukseen osallistuneiden kokemuksia:

Voit tutustua aikaisemin koulutukseen osallistuneiden kokemuksiin alla. Kannattaa tutustua myös sertifioitujen Black Belttien saavuttamiin tuloksiin sekä referensseihimme laajemminkin linkissä: Asiakaskokemuksia ja saavutettuja tuloksia.

Koulutuksen kesto, aika ja paikka

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus kestää yhteensä 13 päivää ja järjestetään 5-6 osassa koulutusmuodosta riippuen. Lisäksi koulutukseen sisältyy 4 tuntia kouluttajan henkilökohtaista valmennusta osallistujan oman projektin ohjaamiseen.

Järjestämme koulutuksia eri muodoissa: kokonaan lähipäivämuotoisena tai kokonaan etänä, sekä hybridikoulutuksena, jossa osa kontaktiopetuspäivistä on etänä ja osa lähipäivämuodossa (Helsinki / Espoo). Voit valita itsellesi sopivimman koulutusmuodon. Mikäli koronatilanne ei edelleenkään salli lähipäiväopetusta turvallisesti, siirrämme lähipäivät tarvittaessa myös etämuotoon.

Syksyn avoimet Black Belt -koulutukset, joissa on vielä tilaa:

Syksy 2021 VI (hybridikoulutus: Espoo, Leppävaara + etänä)

 • Osa 1: 30. syyskuuta - 01. lokakuuta 2021, lähiopetus, Espoo. Päivitys 26.8.21: Koulutusosa siirretään koronarajoituksien vuoksi etämuotoon.
 • Osa 2: 14. - 15. lokakuuta 2021, etäopetus
 • Osa 3: 03. - 05. marraskuuta 2021, etäopetus
 • Osa 4: 25. - 26. marraskuuta 2021, lähiopetus, Espoo
 • Osa 5: 03. - 04. helmikuuta 2022, etäopetus
 • Osa 6: 10. -11. helmikuuta 2022, etäopetus

Syksy 2021 VII (hybridikoulutus: Helsinki, keskusta + etänä)

 • Osa 1: 05. - 06. lokakuuta 2021, lähiopetus, Helsinki. Päivitys 26.8.21: Koulutusosa siirretään koronarajoituksien vuoksi etämuotoon.
 • Osa 2: 11. - 12. lokakuuta 2021, etäopetus
 • Osa 3: 01. - 03. joulukuuta 2021, etäopetus
 • Osa 4: 18. - 19. tammikuuta 2022, lähiopetus, Helsinki
 • Osa 5: 03. - 04. helmikuuta 2022, etäopetus
 • Osa 6: 10. -11. helmikuuta 2022, etäopetus

Jos mietit, mikä koulutusmuoto sopii sinulle parhaiten, kannattaa lukea blogimme tutkimuksestamme, minkä koulutusmuodon asiakkaamme ovat kokeneet toimivimmaksi: Lähipäivämuoto, verkkokoulutus vai hybridikoulutus?

Lisätietoja koulutuspaikasta

Koulutuspaikkamme Helsingissä ja Espoossa ovat hyvien kulkuyhteyksien äärellä, tulet sitten junalla, linja-autolla, autolla, tai lentäen. Espoon koulutuspaikassa lähipäivien hintaan sisältyy autoparkki koulutuspaikan vieressä. Lisätietoja koulutuspaikoista ja majoituksesta linkissä: Avoin koulutus, koulutuspaikat.

Järjestämme koulutusta myös yrityksen sisäisenä, tarvittaessa räätälöitynä koulutuksena. 

LSS Black Belt -koulutuksen hinta

Hinta avoin koulutus: 

 • Etäkoulutus: 4.250,- € + alv. / osallistuja
 • Hybridikoulutus: 4.950,- € + alv. / osallistuja
 • Lähipäiväkoulutus: 5.250,- € + alv. / osallistuja

Hinta sisältää tarjoilut (lähipäivät), koulutuksen materiaaleineen (ei kuitenkaan Minitab-lisenssiä), neljä tuntia etätukea ja projektin tarkastuksen Lean Six Sigma Black Belt -sertifiointia varten sekä Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatin kaikki vaatimukset läpäisseille.

Ilmoittautuminen LSS Black Belt -koulutukseen

Avoimeen koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa. Varmista paikkasi ilmoittautumalla: 

 

 

Mikäli haluat lisätietoja koulutuksesta tai olet kiinnostunut Black Belt -koulutuksesta yrityksesi sisäisenä koulutuksena: