engels kl

icon-linkedin

0
0
0
s2smodern

Interaktiiviset Lean ja Six Sigma -(etä)koulutukset & digitaalinen simulaatio 

 

Uusi digitaalinen Lean Six Sigma -simulaatio ”Del-Sim” (© PI-SIMS) tukee interaktiivista oppimista sekä lähipäivä- että etäkoulutuksessa. Viimeaikaisen koronatilanteen vuoksi tarve Lean Six Sigma -verkkokoulutuksiin on kasvanut niin paljon, että Jaatinen B.V.n suunnittelema Green Belt ja Black Belt -etäkoulutuksien järjestäminen Suomessa aikaistettiin jo keväälle 2020. Syksyllä 2020 etäkoulutusmuoto laajeni myös Lean-koulutuksiin. Osallistujat voivat jatkossakin valita itselleen sopivimman koulutuksen ja koulutusmuodon joko lähipäivä- tai etäkoulutuksena. Lue myös osallistujien kokemuksia.

Lean Six Sigma simulaation verkkokoulutus intro v2

Uniikki koulutustapa Suomessa, myös verkkokoulutuksena

Jaatinen B.V. on mullistanut oppimistavan Lean Six Sigma -koulutuksissa korvaamalla tyypillisesti käytetyt manuaaliset, tuotantoon keskittyvät simulaatiot todellisuutta paremmin vastaavalla digitaalisella simulaatiolla. Suomenkielinen simulaatio kattaa kaikki Lean ja Six Sigma -pelien näkökohdat digitaalisessa muodossa, tuottaen KPI:t, dataa ja tuloslaskelmat reaaliajassa. 

Kansainvälinen pelitoimittaja on kehittänyt uuden simulaation, jota Jaatinen B.V. on testannut Alankomaissa. Asiakaspalaute on ollut todella positiivista. Simulaatio tukee erinomaisesti myös verkkokoulutusta. Eri pelaajat voivat pelata simulaatioita kukin omalla etäyhteydellä. Tarve Lean ja Six Sigma -verkkokoulutuksiin on kasvanut niin paljon, että simulaation lanseeraus verkkokoulutuksissa Suomessa päätettiin aikaistaa. Ensimmäiset suomenkieliset Green ja Black Belt -verkkokoulutukset, joissa simulaatiota käytetään, aloitetiin Suomessa jo maaliskuussa 2020. Syksyllä aloitettiin myös Lean-verkkokoulutukset, jossa simulaatio on muokattu Lean-koulutuksiin sopivaksi.

”Del-Sim”-simulaatio oppimisen tukena 

”Del-Sim” (© PI-SIMS) on usean pelaajan verkkotyökalu, jossa simuloidaan yrityksen toimitusprosessia. Simulaatiossa osallistujilla on yritys ja jokaiselle osallistujalla on oma roolinsa yrityksessä. Simulaation aikana prosessissa ilmenee virheitä, hukkaa, ulkoisia häiriöitä jne. Tehottomuuksia on paljon ja tiimin on askel askeleelta yhdessä parannettava prosessia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Simulaatiossa osallistujat oppivat mm. miten tehdä Value Stream Mapping (VSM) sekä miten dataa hyödynnetään prosessin parannuksen eri vaiheissa. Osallistujat oppivat mm. analysoimaan dataa, mutta myös miettimään, miten parantaa prosessia vähälläkin datalla ja toisaalta miten toimia, kun dataa on liikaa.

Simulaatio on jaettu useaan kierrokseen. Jokaisen kierroksen jälkeen tilanne analysoidaan VSMn sekä rekisteröityneen datan perusteella. Tiimin päättämät parannukset voidaan implementoida heti. Kierrosten välissä opetellaan myös lisää menetelmiä, joita harjoitellaan simulaatiossa.

Osallistujat kokevat simulaatiossa tyypillisiä ”todellisen elämän” haasteita:

  • Lean ja Six Sigma -haasteet: Prosessissa paljon hukkaa; konkreettisen tavoitteen määrittäminen hankalaa; dataa liikaa/liian vähän; miten valita oikeaa dataa; miten vetää Value Steram Mappingia; milloin tehdä parannukset nopeasti Leanillä ja miten; milloin tarvitaan Six Sigmaa ja mitä tekniikoita silloin käyttää; miten parantaa kontrolloidusti jne.
  • Muutoksen hallinta: Simulaation edetessä osallistujat oppivat myös muutoksen hallintaa; miten pysytään tavoitteessa; milloin joustaa; miten saadaan kaikki mukaan; miten fasilitoida Value Stream Mapping –sessiota jne.

Kouluttaja räätälöi simulaation koulutuksen aikana kullekin ryhmälle sopivaksi riippuen osallistujien tahdista ja oppimistavoitteista.

Pelisimulaatiota pelataan lähes joka koulutuspäivä. Se on samalla myös hauska tiimiharjoitus, joka mukavasti keventää koulutusta. Koulutuksen päätteeksi pelisimulaation projekti on valmis ja osallistujat saavat siitä hyvän, itse koetun esimerkin jatkoon.

Lean ja Lean Six Sigma -etäkoulutus

Klikkaa alla olevista linkeistä, jos haluat tutustua koulutusvaihtoehtoihin, jotka tällä hetkellä järjestään lähipäivämuodon lisäksi myös virtuaalisena koulutuksena tai niiden yhdistelmänä:

  1. Lean Six Sigma Green Belt -koulutus: Lue lisää...
  2. Lean Six Sigma Black Belt -koulutus: Lue lisää...
  3. Lean-muutosohjaaja -koulutus: Lue lisää...

Lue myös osallistujien kokemuksia järjestämistämme erilaisista koulutuksista verkossa. lähipäiväkoulutuksena tai niiden yhdistelmänä: Lue lisää, mikä koulutusmuoto toimii parhaiten.